За мен

Д-р Игнатова

Д-р Даринка Игнатова е специалист педиатър в гр. Велико Търново с над 24 години опит.
Практикува в:
1. Отделението по педиатрия към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД.
2. Кабинет 312, етаж 3 в ДКЦ към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново.

1999
Завършва МУ Плевен
Д-р Игнатова е завършила медицина в Медицински университет Плевен през 1999 г.
1999
ОПЛ в с. Орловец и с. Каранци
Д-р Игнатова започна професионалния си опит като общопрактикуващ лекар в с. Орловец, общ. П. Тръмбеш.
2004
Лекар-ординатор в П. Тръмбеш
От 2004 г. до 2009 г. работи като лекар-ординатор в Детско отделение на МБАЛ "Д-р Методи Миновски", гр. Полски Тръмбеш. По същото време започва да специализира педиатрия в МУ Плевен.
2010
Лекар-ординатор в гр. В. Търново

След закриването на болницата в град Полски Тръмбеш през 2010 г. получава предложение да остане в детското отделение в Плевен и във Велико Търново. Тя избира старата столица и до момента работи като педиатър в ДО на МОБАЛ "Ст. Черкезов" гр. Велико Търново.

2012
Педиатър
Придобива специалност "Педиатрия" през 2012 г.