Дейности

Дейности

Профилактика, диагностика и лечение на детските болести.

Възможност за лечение в амбулаторни условия.

Издаване на протокол от педиатрична ЛКК.

Задължителни и препоръчителни ваксинации.

Издаване на болнични листове, мед. експертиза, мед. удостоверение.

Издаване на направление за специалист.

Проследяване на нервно-психическо и физическо развитие при децата.

Детска консултация и проследяване.

Домашни посещения след уговорен час по телефона.

Общо педиатрична патология (детски болести – код 17):